Nagchecking kami ng takdang aralin sa English kanina. Hindi natapos dahil kay Onur.

Oo, dahil kay Onur. We spent almost half the period dahil sa kanyang question. May sense din naman. This was the statement in the book.

"Eat your food or you will starve."

His question was whether the sentence would be imperative of declarative. Hindi ako nakinig. End of discussion.

Anyway, when I went home, nakikita kong sinimulan na yung pagcecemento ng street namin. Finally, for almost a hunder years, pinakinggan na rin ng gobyerno ang kaytagal na namin hiling.

(Source: tumblrngisanglalake)

Follow @fangkii